MPSE Facebook Display

Onze officiële missie en doelstelling zijn als volgt:

Missie

De Most Primitive Scouting Experience (MPSE) is een internationale Scouting organisatie die zich richt op het uitdragen, verspreiden en (her)introduceren van kennis over primitieve overlevingstechnieken en (traditionele) Scoutingtechnieken. De MPSE wil hiermee Scouts over de hele wereld stimuleren en enthousiasmeren zich  bewust te zijn van de natuur en hun eigen leefomgeving.  De MPSE wil een internationale beweging creëren van nieuw traditionele Scouting.

Doelstelling

De MPSE probeert zijn doel te bereiken middels de organisatie van activiteiten, als kampen, workshops en trainingen, en  door aanwezigheid bij grote scouting evenementen, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast probeert de MPSE buitenlandse scouts te enthousiasmeren een eigen MPSE afdeling te vormen om in hun eigen land de missie van de MPSE verder uit te dragen. Het internationale karakter is één van de pijlers van de MPSE en de nationale MPSE groepen fungeren als onderdeel van de internationale MPSE beweging. De nationale MPSE groepen houden onderling contact onder andere door elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen in alle (inter)nationale activiteiten.